woensdag 16 juni 2010

Uitgelicht :: Dagorde

Want samen slapen is nog altijd:
elkaar omhelzen, met onzichtbare dromen.
Elkaar doordringen, met apocriefe aura’s.

Samen slapen is wakker worden,
en luisteren, en ontroerd zijn:
door iemand die lucht verplaatst.

Samen slapen is vroeger opstaan, met meer energie.
Samen slapen wordt soms verward met seks.
Soms is samen slapen seks.(11.01.05)

maandag 12 april 2010

Ontdekt :: Nymphaea Notschaele

Al was het maar
een luchtspiegeling.

Even zag ik de hemel
in het kantoor.


(Bron: Mijn zinnen)